AKADEMİK YAYINCILIK

Akademik Yayıncılık

Firmamız;  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden yayıncılık sertifikasına sahiptir. Kurumların ve kişilerin ulusal ve uluslararası arenadaki ağlarla bağlantısını sağlamak, bilgi üretimine yardımcı olacak nitelikte bilimsel araştırma, çalışma ve etkinlikleri,  bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarını gözeterek yayın yapmaktayız.  Yayın hakkı firmamıza ait olan ve  ULAKBİM kriterlerini taşıyan ulusal ve uluslararası Sağlık Okuryazarlığı Dergisi (SOYD), Şehir Sağlığı Dergisi(CHJ) İklim ve Sağlık Dergisi(CHJ), Archieves of Current Medical Research (ACMR) adlı  dergileri yayımlamaktayız. Bunların yanında birçok Akademik derginin  editoryal, hakem ve yayın süreçleri firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Firmamız;  Akademik kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

  • Editörlük hizmetleri,
  • Makalelerin hakem ve değerlendirme süreçleri,
  • Ulusal ve uluslararası dizinlere başvuru ve takip hizmetleri
  • Makalelere DOI numarası alınması ve takibi,
  • Dergipark ve Open Journal System’ de makalelerin yayına hazırlık süreçleri,
  • Çeviri ve dil editörlüğü hizmetleri,
  • Redaksiyon hizmetleri
  • Dergilerin yayınlanması ve dağıtımı,