GRAFİK & TASARIM

Grafik & Tasarım

Grafik tasarım; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak düzenlenen kreative bir süreçtir. Örnek verecek olursak; basılı materyaller (kitap, dergi, katalog, broşür, kurumsal basılı materyaller, ambalaj tasarımları v.s) ekran, web sayfası, hareketli film, animasyon, iç mimari, gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritim, ve birlik geçerlidir. Firmamız tarafından gerçekleştirilen kreatif çalışma örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.