REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI

Reklam Fotoğrafçılığı Nedir?

Üzerinde uzun uzadıya düşünülmüş, büyük gruplar tarafından tasarlanmış ve belli bir mekan içerisinde, belli ışık sistemleriyle ürün üzerinde makyaj yapılarak, hedef kitleye görsel olarak sunulmak üzere projelendirilmiş ve uygulamaya konulmuş çalışmalara Reklam Fotoğrafçılığı denir. Dünyada, teknolojinin ve internetin yaygınlaşmasından sonra  görsellik fazlasıyla önem kazanmıştır. Dijital pazarlamanın  en önemli unsuru görselliktir, bunun ardından inandırıcılık, merak uyandırmak, ilgi çekicilik, hedef kitlede olumlu duygular uyandırma ve bir hikayesinin olması  gibi unsurlar gelmektedir. Diğer taraftan bu fotoğraflar çoğunlukla; basılı materyaller, tv, basın reklam tasarımları, dijital mecralar, outdor reklam araçları vb. alanlarda kullanılır.

Reklam Fotoğrafçılığının Kullanım Alanları
  • Ürün Tanıtım Fotoğrafları
  • Hizmet Tanıtım Fotoğrafları
  • Mekan Tanıtım Fotoğrafları
  • Mimari Tanıtım fotoğrafları
  • Etkinlik Fotoğrafları