SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Neden Sosyal Medya Yönetimi?

Sosyal medya hizmetleri; kurumsallaşma, marka oluşturma ve bunu kâra dönüştürme noktasında günümüzde en yaygın kullanılan platformlardır.

“Dijital çağ” diye tabir edilen zamane iletişim kanalları, internet ağları ve sosyal medya platformları artık her insanın birer kimlik kartına ve kişisel portföyüne dönüşmüş durumda. Kurumsallaşmak isteyen, doğru müşteriye aracısız ve konforlu bir yolla ulaşmak düşüncesinde olan şirketlerin de bu yeni tanıtım platformlarından uzak durması düşünülemez.

Sosyal medya yönetimi; kullanıcılarını analiz etme, günlük dijital platform reflekslerini görme ve buna göre bir strateji geliştirme, sosyal medya yaklaşımları için içerik oluşturma ve dağıtma, sektör temsilcilerini gözlemleme, sponsorluk imkanlarını kullanma, topluluk hizmeti sağlama, sosyal izleme, medya performansı ve neticede yatırım getirisini ölçme ve raporlama sürecidir.

Sektörünüz, hizmet profiliniz ve kitleniz ne olursa olsun, müşteriniz olmasını istediğiniz kitlenin önemli bir kısmı firmalarla sosyal medya kanalları aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar.

Bir ABD kuruluşu olan Pew Research Center’ın son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalara göre, sosyal sınıfı ve gelir düzeyi mikro ölçeklendirilmiş sağlıklı bir temsil özelliği olan denek gruplarının 18 ila 45 yaş aralığında;

  • %78 Instagram  &   %68 Facebook  &  %45 Twitter

kullanım oranlarına sahip oldukları ortaya konmuştur. Bu oranların 65 yaş üstünde kullanım yüzdelerinin hızla düştüğü (yaklaşık %37’lik bir kullanım) bilgisi ise etkin çalışma ve tüketim alışkanlığı olan yaş aralığının yani bir bakıma müşteri potansiyeli olan kitlenin neredeyse tamamına yakınının hayatında sosyal medyanın önemli bir yer tuttuğunu kanıtlamıştır.

  • Sosyal Medyada doğru adımlar atabilmek için bilinmesi gerekenler:

Üç önemli maddeyi takip ederek başlamalı.

  1. Sosyal medya denetimi yapmak ve uzun vadeli düşünmek
  2. Doğru sosyal medya yönetimi platformlarına karar vermek
  3. Hedef kitle analizi yapmak (hizmet kolu-müşteri analizi)